Ljus och belysning påverkar oss mer än vi tror. Förutom det faktum att det gör att vi kan se saker och ting bättre så gör det även lättare för oss att utföra arbetsuppgifter på ett bra sätt. Att ha en god belysning hemma får oss också att må bättre och det är en viktig del i en sund livsstil.

Belysning inomhus ska i första hand bygga på dagsljus eftersom man på så sätt kan spara energi och eftersom dagsljus är kopplat till vår biologi. Att ha tillräckligt med fönster är alltså i grund och botten det viktigaste när det kommer till belysning. Ofta krävs det dock även elektrisk belysning och om det gäller större lokaler kan detta bidra till höga kostnader. En LED-lampa drar mindre energi och är både billigare att använda och bättre för miljön än en vanlig lampa. De drar mindre energi och håller ofta i flera års tid men ger lika bra belysning som en vanlig lampa. Dessa är alltså i stort sett alltid bäst att använda men kanske särskilt då det kommer till stora lokaler då det krävs mycket elektrisk belysning.

Besvär på grund av dålig belysning

En dålig belysning gör att ögonen ansträngs mer än nödvändigt och bidrar till spänningar i nacke och rygg eftersom man ofta måste böja sig på olika sätt för att se bättre. Detta kan i sin tur leda till sådant som synbesvär, trötthet och huvudvärk. Man kan också få problem med sin dygnsrytm eftersom kroppens inre klocka anpassar sig efter ljusnivåer. Om det är mörkt på dagen så finns det helt enkelt inte en tillräckligt stor kontrast mot natten vilket gör att det uppstår problem med melatoninnivåerna i hjärnan som hjälper oss att somna. Mörker kan också bidra till att vi känner oss trötta och nedstämda.