När en tvist med hantverkaren som har utfört renoveringen hemma hos dig uppstår är det bra att ta hjälp. En jurist som har bostadsjuridik som huvudområde kan hjälpa dig att medla med hantverkaren på ett sakligt sätt. Det kan bidra till att konflikten löses snabbare och smidigare.

Det är inte ovanligt att hamna i en konflikt med hantverkare. Om en hantverkare har misskött en renovering hemma hos dig är det bra att ta juridisk hjälp. Så vad gör en fastighetsjurist egentligen? Jo, en sådan jurist har goda kunskaper inom bostadsjuridik. En jurist inom bostadsjuridik är van att hantera olika tvister med hantverkare. Tvister kan handla om att arbetet inte är utfört med bra kvalité, tidsåtgången stämde inte, kostnaderna blev högre än sagt och byggnadstekniska missförstånd mellan hantverkaren och beställaren.

Öka chansen att vinna en tvist mer juridisk hjälp

Det kan i många fall vara svårt att bevisa att du har rätt och vad som egentligen varit avtalat om ifall det inte finns tydliga bevis. Det är alltid bra att ha klara och tydligt skrivna avtal med hantverkare för att minska risken för en konflikt i ett senare skede. För att hantera en konflikt på ett bra sätt är det bra att ta juridisk hjälp direkt. Det kan gör att konflikten kan lösas på ett bättre sätt och inte riskera att dra ut på tiden.

Jurister kan tolka lagen

Vid konflikter är det bra att ha koll på vad lagen säger i frågan. En jurist har god kännedom om lagtexter och hur dessa ska tolkas. Om det finns ett avtal med hantverkaren som har utfört renoveringen hemma hos dig är det lättare att vinna en tvist. Med hjälp av en jurist kan tvisten hanteras utan att det blir en rättegång vilket kan vara skönt. Det finns många oseriös hantverkare på marknaden som vill lura av folk pengar.