Med en hemförsäkring får du ett bra grundskydd. I hemförsäkringar finns det normalt även till exempel en grundläggande reseförsäkring. Även ansvarsförsäkring och försäkring vid överfall eller rån brukar ingå.

Har du en hemförsäkring för din bostad? Annars kanske det är dags att skaffa det. Utan hemförsäkring kan du nämligen bli utan ersättning om du eller din bostad drabbas av problem.

Varför just hemförsäkring?

Det finns många olika försäkringar, varför är just hemförsäkringen så viktig? Svaret är att det beror på att det är en form av paketförsäkring som täcker de vanligaste sakerna du kan råka ut för. Skaffar du en försäkring till din bostadsrätt via https://www.gofido.se/hemforsakring/bostadsrattsforsakring/ får inte bara bostaden ett bra grundskydd, utan även du och din familj. Om du blir stämd, skadar någon annans saker, om du blir rånad eller om du råkar ut för en olycka när du är utomlands kan hemförsäkringen täcka det. För att få reda på exakt vad som ingår måste du läsa villkoren för den försäkring det rör sig om.

Se över dina försäkringar

”Jag tycker att man regelbundet ska se över sina försäkringar, helst en gång per år”

Orden är Carita Linborgs och många håller med henne. Mycket kan ändras på några år och vad du egentligen har för villkor faller lätt i glömska. Ser du över försäkringarna med jämna mellanrum håller du det aktuellt och vet vad du har. På det sättet kan du se till att ha bra avtal som passar just dina förutsättningar och du riskerar inte att stå utan försäkring om din bostad drabbas av till exempel en naturkatastrof eller brand.