En luftvärmepump är en lösning för den som vill ha ett prisvärt och energibesparande uppvärmningssystem. Det finns dock några saker man bör tänka på vid ett inköp.

Numera finns ett stort utbud av luftvärmepumpar, och just sorten luft-/luftvärmepump har ökat kraftigt de senaste tio åren. Luftvärmepumpar installeras numera inte enbart i villor, utan även i fritidshus, friggebodar och garage. Att intresset har blivit så stort beror säkerligen på ekonomiska faktorer, då värmepumpar sparar in mycket pengar. Utbudet är stort bland pumpar och generellt sett får man ofta det man betalar för när man köper en. Därför bör man välja ett märke som är väl etablerat på marknaden, som exempelvis sverigepumpen. Att införskaffa en luft-/luftvärmepump kostar mellan 20–25 000 kronor, men halverar ofta hemmets energikostnader. Detta är anledning till att man inte ska avskräckas av prislappen eftersom den snabbt sparas in. Luftvärmepumpar håller normalt sett i tio år gällande uppvärmningseffekten så länge de underhålls regelbundet. Detta skriver Privata Affärer, som menar att de billigaste pumparna sällan passar för vårt nordiska klimat då de inte är tillräckligt starka. Vad man ska tänka på förutom leverantör är även att pumpen installeras av en behörig fackman, samt att det finns uppgifter om garantivillkor och service utifall något skulle gå fel. Gällande underhållning ökar rengöringsbehovet i smutsiga miljöer, vilket är något man också bör ha i åtanke.

Hur värmer en luft-/luftvärmepump upp huset?

En luft-/luftvärmpepump använder elen på ett mycket effektivt sätt. Den tillvaratar varm utomhusluft och överför den till en luftbehandlare. Denna luftbehandlare som sedan för luften vidare in i huset  gör detta genom att enbart spara på värmen. Luft-/luftvärmepumpen kan även användas som luftkonditionering eller för att förbättra cirkulationen inomhus genom att man byter riktning på luftflödet, skriver Byggahus.se. Den fungerar bäst för öppen planlösning, men man kan även effektivisera effekten genom placering av möbler på ett visst sätt så att inget exempelvis står i vägen för luften.