När det är dags att renovera hemma lönar det sig för det mesta att göra delar av renoveringen själv. Målning och snickerier får utföras av vem som helst men elarbeten kräver en utbildad elektriker.

Vid en omfattande renovering krävs ofta att elledningar dras om och att elskåpet uppdateras till automatsäkringar istället för proppar. Denna typ av elarbeten kräver att du anlitar en auktoriserad elinstallatör. Det finns dock en del arbeten med el som vem som helst med tillräcklig kunskap får göra. I elkatalogen.se hittar du elmaterial till dina renoveringsprojekt. Det är enkelt att beställa och fri frakt gäller vid större köp.

Elarbeten du får göra själv

De flesta elarbeten måste utföras av en behörig elektriker men det finns en del enklare elarbeten som du får utföra på egen hand. Kom ihåg att el är farligt och att det är viktigt att ha tillräcklig kunskap för att arbeta med el. Felaktiga elarbeten kan leda till bränder och livshotande skador. Anlita alltid en elektriker om du är osäker på hur du ska utföra arbetet.

Att byta en trasig proppsäkring och återställa en automatsäkring får vem som helst göra. Det är dessutom väldigt enkelt. Byte av glödlampor och lamphållare är andra exempel på enkla elarbeten. Att reparera eller byta ut trasiga apparatsladdar eller skarvsladdar kräver inte heller en elektriker liksom att montera sladdströmbrytare. Vem som helst med tillräcklig kunskap får också byta en strömbrytare eller vägguttag med högst 16 A om den ligger i en egen kapsling.

Elarbeten som kräver auktoriserad elinstallatör

De flesta avancerade elarbeten kräver att en auktoriserad elinstallatör utför dem. Exempel på elarbeten som kräver en elektriker är förändringar i fasta installationer och att lägga en elkabel i marken. Elinstallationer i badrum och installation av golvvärme är andra exempel. Även ett byte av ett ojordat vägguttag till ett som är jordat kräver en auktoriserad elinstallatör. Med tjänsten kolla elföretaget kan du kontrollera att elinstallationsföretaget finns registrerat hos Elsäkerhetsverket.

En renovering tar ofta en del tid men när den är klar är det en härlig känsla att kunna njuta av vacker belysning och bekväm golvvärme i badrummet.